نویسنده = ������ �������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
طراحی محصول در آسیا و پیشرفت آن

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 110-117

هلن لای چینگ هو؛ سارا ابراهیمی