نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. وسایل نقلیۀ هوشمند

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 96-109

حمید مهدویان؛ مرضیه بهزادی