نویسنده = مرضیه بهزادی
تعداد مقالات: 1
وسایل نقلیۀ هوشمند

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 96-109

حمید مهدویان؛ مرضیه بهزادی