نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم‌های خدماتی محصول رویکرد آتی در حوزۀ طراحی

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 66-73

نعیمه انزابی