نویسنده = فریبا مصطفوی
تعداد مقالات: 2
به‌سوی جامعۀ پساصنعتی، موج چهارم توسعه

دوره 22، شماره 32، شهریور 1391، صفحه 98-103

فریبا مصطفوی


طراحان و کودکان

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 52-65

فریبا مصطفوی