نویسنده = فاطمه جمالی دوگاهه
تعداد مقالات: 1
گزارش مراحل ساخت خودروی برقی دو نفره

دوره 22، شماره 32، شهریور 1391، صفحه 71-85

فاطمه جمالی دوگاهه