نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
لزوم وجود دروس فنی در رشتۀ طراحی صنعتی

دوره 24، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 19-25

سعید مجیدی؛ علی نجفی زیارتی