نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. طراحی ظرف غذا برای کودکان مبتلا به سرطان (‌بستری در بیمارستان محک)

دوره 24، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-49

آزاده یوسفی؛ آزاده رحیمیان


2. نوآورد

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 14-33

آزاده رحیمیان؛ پری‌ناز عبدی


3. نوآورد

دوره 19، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صفحه 6-19

آزاده رحیمیان