نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیدۀ طرد محصول

دوره 27، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 26-33

محمد رزاقی؛ عاطفه فلاحتی