نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 3
بـررسی سبک رتـرو در طــراحی خــودرو

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 14-23

10.30480/dastavard.2016.351

آلما زنجانیان؛ یاسمن خداداده


آسیب‌شناسی سیستم مخازن جمع‌آوری ضایعات جامد در منطقۀ پنج شهر تهران

دوره 26، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 6-15

10.30480/dastavard.2016.360

یاسمن خداداده؛ امیر فلامک حاجی‌حسینی