نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ظهور معنا؛ بررسی جنبه‌های محیط‌ زیستی، اجتماعی و معنوی طراحی محصول

دوره 26، شماره 35، پاییز و زمستان 1395، صفحه 46-51

استوارت واکر؛ فاطمه عبدلغنی