نویسنده = مهران هاشمی
تعداد مقالات: 2
طراحی ایرانی

دوره 27، شماره 37، فروردین 1396، صفحه 46-50

10.30480/dastavard.2017.533

مهران هاشمی


طراحانه اندیشیدن

دوره 26، شماره 35، آذر 1395، صفحه 42-45

10.30480/dastavard.2016.354

مهران هاشمی