نویسنده = محمدرحیم اقارب پرست
تعداد مقالات: 2
معنای مبلمان

دوره 28، شماره 40، آذر 1397، صفحه 66-62

10.30480/dastavard.2018.845

محمدرحیم اقارب پرست


مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی

دوره 26، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 14-23

10.30480/dastavard.2017.340

محمد رحیم اقارب پرست؛ محمد رزاقی