نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 5
2. رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه

دوره 22، شماره 31، بهار و تابستان 1391، صفحه 46-51

محسن صفار دزفولی؛ سیدرضا مرتضایی؛ مهدیه امیری


3. طراحی مبلمان شهری ...

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 4-5

سیدرضا مرتضایی؛ مهدی اصل فلاح


4. زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو

دوره 20، شماره 30، بهار و تابستان 1389، صفحه 52-59

سیدرضا مرتضایی


5. ارزیابی شیوه های یادگیری مسئله مدار در آموزش خلاق طراحی محصول

دوره 19، شماره 26، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-11

سیدرضا مرتضایی