نویسنده = سیدرضا مرتضایی
رویکرد طراحی کاربرمحور (UCD) در طراحی و تحلیل کوله پشتی مدرسه

دوره 22، شماره 31، خرداد 1391، صفحه 46-51

محسن صفار دزفولی؛ سیدرضا مرتضایی؛ مهدیه امیری


طراحی مبلمان شهری ...

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 4-5

سیدرضا مرتضایی؛ مهدی اصل فلاح


زیباسازی کاربردی؛ شاه بیت محیط‌های پاسخگو

دوره 20، شماره 30، خرداد 1389، صفحه 52-59

سیدرضا مرتضایی